LogoSVH2014b

Nieuw op de site

Op onze nieuws pagina vindt u het laatste nieuws, waaronder het nieuws over onze fotospeurtocht.
Fotospeurtocht.AW-Logo-DEF-Zwart p2

Aan de Veerhaven in Hellevoetsluis wordt momenteel hard gewerkt om de grond bouwrijp te maken. Tijdens deze werkzaamheden is een kanonloop uit de grond gehaald. Deze loop stond als bolder voor het afmeren van schepen langs de oever. Dankzij een oplettende bewoner zijn wij als stichting daarvan op de hoogte gebracht en is er poolshoogte genomen over de status van dit kanon. De aannemer echter had al een melding gemaakt bij de gemeente die voor deze werkzaamheden als opdrachtgever fungeert.
Na overleg met een medewerker van de gemeente Hellevoetsluis konden afspraken gemaakt worden met de aannemer om de kanonloop te verplaatsen. In samenwerking met het Stadsmuseum is bekeken wat de beste plek was voor deze loop. Maandag 23 december 2019 werd de loop naar de wapenplaats tegenover het Stadsmuseum vervoerd. Aldaar was een kraan aanwezig voor dit zware werk. Eerst werden nog twee kanonlopen die er al lagen gedraaid zodat de monding van alle kanonlopen dezelfde kant op zijn komen te liggen. Vervolgens kon er plaats gemaakt worden door twee kleinere typen iets te verschuiven. Het resultaat is nu dat alle lopen inclusief de "nieuwe" mooi op een rij liggen.

20191223 104936 Klein

20191223 105304 Klein

20191223 105443 Klein
Nog mooier zou het zijn als alle lopen zouden kunnen worden schoongemaakt en geconserveerd. Nu liggen ze direct op de stenen, een betere situatie zou zijn als ze op een verhoging kwamen te liggen en los van de grond. Een bord erbij met uitleg en aanduiding van de veschillende typen zou het helemaal af maken. Echter in het licht van de ontwikkelingen van het Marine kwartier nabij het Droogdok zijn er nog geen plannen voor deze werkzaamheden.
Inmiddels zijn op deze wapenplaats wel alle typen kanonnen aanwezig die Hellevoetsluis nog op haar grondgebied aanwezig zijn. Een uitzondering zijn de twee kanonnen die ingegraven staan aan de zuidzijde van de Brielse poort. Het uitgraven van deze kanonnen is echter riskant omdat de delen die in de grond zitten zeer waarschijnlijk in slechte staat zijn. Overigens zijn deze twee kanonnen de oudste die in Hellevoetsluis nog aanwezig zijn.

Niet alle kanonnen die hier liggen komen van schepen. Ook liggen er kanonnen die op de verdedigingswerken van de vesting van Hellevoetsluis stonden opgesteld.

Deze wapenplaats symboliseert de plek waar in vroeger tijd de kanonnen werden bewaard als de schepen voor onderhoud gekrengd werden. Het krengen (op één zijde leggen) was nodig om de onderkant van de schepen schoon te branden en zo alle aangroei te verwijderen. Met een speciale kraan werden de kanonnen van boord gehaald.

Het krengen van schepen met de kanonnen aan boord zou natuurlijk ongewenst zijn. De zware kanonnen zouden dit werk veel moeilijker maken.


 

Openingstijden

Gedurende de periode dat de Corona maatregelen van kracht zijn is onze bezoekersruimte niet toegankelijk.

 

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken