LogoSVH2014b

Nieuw op de site

Op onze nieuws pagina vindt u het laatste nieuwsAW-Logo-DEF-Zwart p2

 

De stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis is opgericht op 22 april 2009.

Statutaire naam: Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis.

RSIN: 8207.05.366

KvK:   24459276

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr.  A.W. Kap
Vice-voorzitter: dhr.  G. van Tricht
Secretaris: dhr.  L.E.C. van Beesten
Penningmeester: dhr.  G. Goutziers
Lid: dhr.  M.J.A.I. Klein


De hele organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Financiële Verantwoording:

Balans 2014  /  Baten en Lasten 2014

Doelstelling

De stichting heeft als doelstelling: "Kennis vergaren over de verdediging van Hellevoetsluis in het algemeen en van de omgeving voor zover dat past in de context van de verdediging van Hellevoetsluis. De vergaarde kennis zoveel mogelijk delen met geïnteresseerden".

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 

anbi

 

 


Historie van de stichting

Hellevoetsluis heeft een rijke historie, ondanks haar relatief korte bestaan van vier eeuwen. Als uitwateringskanaal van het polderwater begonnen, is Hellevoetsluis uitgegroeid tot een belangrijke marinehaven van Holland met een verdediging die uniek was voor de lage landen. Veel van de verdedigingswerken zijn nog intact.

Sedert 1997 worden er in de kazerne Haerlem en in de rest van de kustbatterij in het front I-II  (Zuidwestelijk deel van de vesting) in Hellevoetsluis door een aantal enthousiaste vrijwilligers rondleidingen gegeven. Met name op de Open monumentendagen zijn er al vele honderden bezoekers ontvangen.Vesting Hellevoetsluis 1907 2 - B Naast de rondleidingen worden er ook tekeningen en foto’s getoond.
Door het museumplatform was het jaar 2008 in het thema gezet van de Eerste Wereldoorlog, ook voor Hellevoetsluis een bijzondere periode. In 2008 was er in dat jaar een duidelijke vermeerdering te zien van het aantal rondleidingen.

Mede hierdoor is er een groep mensen ontstaan die meer wilden dan dat er gebeurde.

Door de jaren heen is er materiaal verzameld vanuit nationale archieven en uit boeken in privé eigendom waardoor er veel kennis is vergaard over het gebied. Dit materiaal is voor de gidsen een bron van informatie waardoor ze veel kunnen vertellen over de reden en functie van de werken in het front I-II.

'Territorium'

In het “Herontwikkelingsplan Vesting Hellevoetsluis” met subtitel “Waardestelling” van maart 2005 (opgesteld in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis), wordt de “Vestingwal in staat van verdediging” aangeduid als het gebied dat gevormd wordt door het front I-II en de Courtine tussen front I-II en het Coninx bolwerk tot aan de west beer.
Omdat militair historisch gezien het front I-II het meeste interessant is zal daar dus de meeste aandacht naar uit gaan.

Dit neemt niet weg dat de rest van de verdediging van Hellevoetsluis ook interessant is om kennis over te vergaren. Temeer daar de kustbatterij niet kan bestaan buiten de context waarvan zij deel uit maakt.

Fronttaal

De naam van de site is anders dan de officiële naam van de stichting. Hier is bewust voor gekozen. De naam van de stichting duidt aan waar ze voor staat, anderzijds is die naam te lang voor het intypen in een browser. 

Fronttaal komt voort uit "de taal van het front"  waarmee de stichting haar militair historische doelstelling benadrukt.

Voor meer informatie over het functioneren van de stichting kunt u een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Openingstijden

Tijdens onze maandelijkse rondleidingen (elke eerste zondag van de maand) van april tot en met oktober van 12:30 tot 15:30 uur.


Gedurende de maanden juli en augustus, elke zondag van 13:00 tot 16:00 uur.


Tijdens overige activiteiten.

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken