LogoSVH2014b

Nieuw op de site

Op onze nieuws pagina vindt u het laatste nieuws, waaronder het nieuws over onze activiteiten.AW-Logo-DEF-Zwart p2

 

De stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis is opgericht op 22 april 2009.

Statutaire naam: Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis.

RSIN: 8207.05.366

KvK:   24459276

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: dhr.  A.W. Kap
Vice-voorzitter: dhr.  G. van Tricht
Secretaris: dhr.  M. Hoveling
Penningmeester: dhr.  G. Goutziers
Lid: dhr.  J. Aarden


Het  bestuur en alle leden van de stichting, zijn vrijwilligers en ontvangen hiervoor geen beloning.
Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Financiële Verantwoording:

Balans 2020    /  Baten en Lasten 2020

Doelstelling / Beleidsplan:

Het doel van onze stichting is om zoveel mogelijk geïnteresseerden bekend te maken met de rijke en bijzondere militaire geschiedenis van Hellevoetsluis en haar directe omgeving.

Wij doen dit door activiteiten te organiseren die zorgt voor bewustwording onder geïnteresseerden. Deze activiteiten zijn gericht op volwassenen, maar ook op kinderen en kunnen allerlei vormen hebben zoals:

  • Rondleidingen, 
  • openstellen bezoekersruimte
  • Speurtochten voor kinderen
  • Lezingen
  • etc.

Wij werken hiervoor ook samen met partners binnen de vesting van Hellevoetsluis en dan met name de overige musea. Middels promotie via diverse kanalen brengen wij onze activiteiten onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek.

In het jaar 2020 schenken wij speciale aandacht aan 75 jaar vrijheid. Wij doen dit middels het thema: "Vrijheid voor velen, maar niet voor allen" zullen wij werken aan bewustwording over de periode van bijzondere rechtspleging. In deze periode werden Nederlanders opgepakt en vastgezet om verantwoording af te leggen over hun daden gedurende de bezettingsjaren 1940- 1945. De uitvoering van dit proces vertoont gedrag van de uitvoerende waar we als volk niet altijd trots op kunnen zijn. Willekeur en slechte behandeling zorgde voor veel misstanden.

Verder werken wij aan het steeds meer uitdiepen van de militaire historie van Hellevoetsluis en haar omgeving. Er is nog veel onduidelijk. Door archiefonderzoek proberen we zoveel mogelijk van die hiaten duidelijk te krijgen. 

Door middel van kennisdeling met vrijwilligers zorgen we voor het bekend maken van hetgeen door onderzoek bekend is geworden.

 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 

anbi

 

 


Historie van de stichting

Hellevoetsluis heeft een rijke historie, ondanks haar relatief korte bestaan van vier eeuwen. Als uitwateringskanaal van het polderwater begonnen, is Hellevoetsluis uitgegroeid tot een belangrijke marinehaven van Holland met een verdediging die uniek was voor de lage landen. Veel van de verdedigingswerken zijn nog intact.

Sedert 1997 worden er in de kazerne Haerlem en in de rest van de kustbatterij in het front I-II  (Zuidwestelijk deel van de vesting) in Hellevoetsluis door een aantal enthousiaste vrijwilligers rondleidingen gegeven. Met name op de Open monumentendagen zijn er al vele honderden bezoekers ontvangen.Vesting Hellevoetsluis 1907 2 - B Naast de rondleidingen worden er ook tekeningen en foto’s getoond.
Door het museumplatform was het jaar 2008 in het thema gezet van de Eerste Wereldoorlog, ook voor Hellevoetsluis een bijzondere periode. In 2008 was er in dat jaar een duidelijke vermeerdering te zien van het aantal rondleidingen.

Mede hierdoor is er een groep mensen ontstaan die meer wilden dan dat er gebeurde.

Door de jaren heen is er materiaal verzameld vanuit nationale archieven en uit boeken in privé eigendom waardoor er veel kennis is vergaard over het gebied. Dit materiaal is voor de gidsen een bron van informatie waardoor ze veel kunnen vertellen over de reden en functie van de werken in het front I-II.

'Territorium'

In het “Herontwikkelingsplan Vesting Hellevoetsluis” met subtitel “Waardestelling” van maart 2005 (opgesteld in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis), wordt de “Vestingwal in staat van verdediging” aangeduid als het gebied dat gevormd wordt door het front I-II en de Courtine tussen front I-II en het Coninx bolwerk tot aan de west beer.
Omdat militair historisch gezien het front I-II het meeste interessant is zal daar dus de meeste aandacht naar uit gaan.

Dit neemt niet weg dat de rest van de verdediging van Hellevoetsluis ook interessant is om kennis over te vergaren. Temeer daar de kustbatterij niet kan bestaan buiten de context waarvan zij deel uit maakt.

Fronttaal

De naam van de site is anders dan de officiële naam van de stichting. Hier is bewust voor gekozen. De naam van de stichting duidt aan waar ze voor staat, anderzijds is die naam te lang voor het intypen in een browser. 

Fronttaal komt voort uit "de taal van het front"  waarmee de stichting haar militair historische doelstelling benadrukt.

Voor meer informatie over het functioneren van de stichting kunt u een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Openingstijden

Onze bezoekersruimte is toegankelijk afhankelijk van de geldende corona maatregelen.

Kijk voor alle activiteiten in de activiteiten kalender.

Facebook

Adverteerders

Fotoboeken