Stichting


De stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis is opgericht op 22 april 2009.

Statutaire naam: Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis.

Post adres:
Postbus 235 
3220 AE Hellevoetsluis

Bezoek adres:
Plein Fort Haerlem 1
3221 WB Hellevoetsluis

Email: info@fronttaal.info
Tel: 06 31 25 49 09

RSIN: 8207.05.366
KvK:   24459276
De stichting heeft geen winstoogmerk, hierdoor hebben wij geen BTW nummer.
 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:dhr.  A.W. Kap
Vice-voorzitter:dhr.  G. van Tricht
Secretaris:dhr.  M. Hoveling
Penningmeester:dhr.  G. Goutziers
Lid:dhr.  J. Aarden


Het  bestuur en alle leden van de stichting, zijn vrijwilligers en ontvangen hiervoor geen beloning.
Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Financiële Verantwoording:

Balans 2023  /   Baten en Lasten 2023

 

Doelstelling / Beleidsplan:

Het doel van onze stichting is om zoveel mogelijk geïnteresseerden bekend te maken met de rijke en bijzondere militaire geschiedenis van Hellevoetsluis en haar directe omgeving.

Wij doen dit door activiteiten te organiseren die zorgt voor bewustwording onder geïnteresseerden. Deze activiteiten zijn gericht op volwassenen, maar ook op kinderen en kunnen allerlei vormen hebben zoals:

  • Rondleidingen, 
  • openstellen bezoekersruimte
  • Speurtochten voor kinderen
  • Lezingen
  • etc.

Wij werken hiervoor ook samen met partners binnen de vesting van Hellevoetsluis en dan met name de overige musea. Middels promotie via diverse kanalen brengen wij onze activiteiten onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek.

Verder werken wij aan het steeds meer uitdiepen van de militaire historie van Hellevoetsluis en haar omgeving. Er is nog veel onduidelijk. Door archiefonderzoek proberen we zoveel mogelijk van die hiaten duidelijk te krijgen. 

Door middel van kennisdeling met vrijwilligers zorgen we voor het bekend maken van hetgeen door onderzoek bekend is geworden.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 

 Historie van de stichting

Hellevoetsluis heeft een rijke historie, ondanks haar relatief korte bestaan van vier eeuwen. Als uitwateringskanaal van het polderwater begonnen, is Hellevoetsluis uitgegroeid tot een belangrijke marinehaven van Holland met een verdediging die uniek was voor de lage landen. Veel van de verdedigingswerken zijn nog intact.

Sedert 1997 worden er in de kazerne Haerlem en in de rest van de kustbatterij in het front I-II  (Zuidwestelijk deel van de vesting) in Hellevoetsluis door een aantal enthousiaste vrijwilligers rondleidingen gegeven. Met name op de Open monumentendagen zijn er al vele honderden bezoekers ontvangen.Vesting Hellevoetsluis 1907 2 - B Naast de rondleidingen worden er ook tekeningen en foto’s getoond.
Door het museumplatform was het jaar 2008 in het thema gezet van de Eerste Wereldoorlog, ook voor Hellevoetsluis een bijzondere periode. In 2008 was er in dat jaar een duidelijke vermeerdering te zien van het aantal rondleidingen.

Mede hierdoor is er een groep mensen ontstaan die meer wilden dan dat er gebeurde.

Door de jaren heen is er materiaal verzameld vanuit nationale archieven en uit boeken in privé eigendom waardoor er veel kennis is vergaard over het gebied. Dit materiaal is voor de gidsen een bron van informatie waardoor ze veel kunnen vertellen over de reden en functie van de werken in het front I-II.

'Territorium'

In het “Herontwikkelingsplan Vesting Hellevoetsluis” met subtitel “Waardestelling” van maart 2005 (opgesteld in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis), wordt de “Vestingwal in staat van verdediging” aangeduid als het gebied dat gevormd wordt door het front I-II en de Courtine tussen front I-II en het Coninx bolwerk tot aan de west beer.
Omdat militair historisch gezien het front I-II het meeste interessant is zal daar dus de meeste aandacht naar uit gaan.

Dit neemt niet weg dat de rest van de verdediging van Hellevoetsluis ook interessant is om kennis over te vergaren. Temeer daar de kustbatterij niet kan bestaan buiten de context waarvan zij deel uit maakt.

Fronttaal

De naam van de site is anders dan de officiële naam van de stichting. Hier is bewust voor gekozen. De naam van de stichting duidt aan waar ze voor staat, anderzijds is die naam te lang voor het intypen in een browser. 

Fronttaal komt voort uit "de taal van het front"  waarmee de stichting haar militair historische doelstelling benadrukt.

Voor meer informatie over het functioneren van de stichting kunt u een bericht sturen naar bestuur@fronttaal.info.

© 2021 - 2024 Fronttaal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel